Subsidies voor
windmolens
Subsidie voor
windenergie

Subsidie Windmolens Windenergie
Windenergie is op sommige punten slachtoffer van eigen successen. De stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en grotere en verder ontwikkelde turbines hebben gezorgd dat windenergie bijna op prijs kan concurreren met traditionele energiebronnen. Moderne machines zijn tien tot twintig keer zo groot als windturbines van 25 jaar geleden.  >>  Windenergie kan binnenkort een flinke tegenslag tegemoet zien: er zijn niet genoeg windmolens beschikbaar.  >> Subsidies windenergie. De overheid biedt financiële ondersteuning door fiscale maatregelen voor de plaatsing en exploitatie van windmolens. >> De Nederlandse overheid wil dat 5% van onze energiebehoefte in 2010 afkomstig is van duurzame bronnen. Tien jaar later, 2010, moet dat percentage verdubbeld zijn. Windenergie, windmolens op zee kan daar een grote bijdrage aan leveren.

 
Windenergie is een robuuste duurzame energiebron. Na energiebesparing is het de goedkoopste manier om de CO2 uitstoot te verminderen. Windenergie op zee is voor Nederland een belangrijke zaak, gelet op de relatief lange kustlijn en groot continentaal plat.

Subsidie windmolens
Om de ontwikkeling van windenergie op zee te stimuleren is er de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Met deze subsidieregeling wordt de binnenlandse productie van duurzame elektriciteit en dus ook windenergie gesubsidieerd.
 
Uw advertentie over subsidie
op deze plek vanaf € 45

info@010webvertising.nl

Windmolens in zee. Ontwikkelingen op het gebied van offshore windenergie staan niet stil.

Windmolens op land streven kerncentrales voorbij als goedkoop alternatief voor fossiele brandstoffen. De kostprijs voor beide energiesoorten is inmiddels vergelijkbaar, maar de prijs van kernenergie wordt hoger omdat daar extra kosten bijkomen voor beveiliging tegen terroristische acties.
Subsidie op zonnepanelen.

Subsidie op zonneboilers.

010 webdesign
Stichting Duurzaam Verder
Subsidie op windmolens komt terug. Hebben wij recht op premies en subsidies? Waar kunnen wij subsidies op windmolens, windenergie aanvragen? Windmolens als goedkoop alternatief voor fossiele brandstoffen.

Een kritisch geluid: Politieke partijen! Schrap de ‘windmolens op land’. Zij zijn niet nodig, verslinden subsidie en verstoren de zorgvuldige bestuurlijke afweging in de gemeenten, schrijft het Nationaal Kritisch Platform Windenergie. Omdat windmolens méér op subsidie (voor 75%) draaien dan op wind (voor 25%), valt dit éénvoudig te bereiken door te stoppen met de toekenning van (MEP-)subsidie aan nieuwe ‘windmolens op land’.

Subsidies voor windenergie. Windmolens in zee en op land.

De subsidie op zonnepanelen voor particulieren komt waarschijnlijk terug.

Is er nog subsidie op dubbel glas? Subsidie komt eraan.

Rotterdams Klimaat Festival, Wat vraagt ‘groene ontwikkeling’ van ons

Mijn daad voor het klimaat is…’ klimaatneutraal .biz

Allerlei subsidies voor jou